/

Publicerad:

Lövåsenområdet - sprängningar under vinter och vår

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen-området i Katrineholm som startade 9 januari. Sprängningarna är en del i arbetet med att förbereda för ett nytt industri- och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm.

I första etappen 2023 kommer grusvägen från RV 55/57 in till Siggetorparstugan att stängas av periodvis under 5-10 minuter av trafikvakter under sprängningen.
- Vi är i startfasen på projekt Lövåsen-Uppsala och sprängningarna utförs för att kunna bygga nya vägarna med vatten och avlopp, berättar Niclas Sandberg som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sprängningarna startade 9 januari och kommer att pågå till 30 juni, det blir upp till 3 avstängningar per dag som pågår i cirka 5-10 minuter. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning.
- Berg finns på flera platser i området så sprängningarna kommer att pågå stötvis från 9 januari till 30 juni. Även riksvägen 55/57 kommer att stängas av kortare perioder (5-10 minuter) när vi kommer längre in I projektet, säger Niclas Sandberg.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Så här påverkas trafiken

Under perioden 9 januari - 30 juni, sker sprängningar med upp till 3 avstängningar per dag. Avstängningarna pågår i cirka 5-10 minuter. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 10 minuter.

Kontakt: Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).