/

Publicerad:

Gemensam anläggning för återbruk och återvinning kan bli verklighet i Katrineholm

Tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall AB har samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny gemensam anläggning för återbruk och återvinning i Katrineholm.

– Genom samarbetet mellan Sörmland Vatten och kommunens olika verksamheter kan vi nu ta ytterligare steg i vårt miljö- och klimatarbete och samtidigt addera värde ur andra aspekter såsom social hållbarhet, näringslivsutveckling och arbetsmarknadsinsatser säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Så här arbetar vi med återbruk idag

Katrineholms kommun arbetar aktivt för att öka graden av återvunnet material i kommunen, både inom den egna verksamheten och hos invånare. Arbetet pågår redan bland annat via de kommunala verksamheterna Bytestorget och Överskottsmarknaden, och en inlämningspunkt för återbruk av byggmaterial finns på Vika-tippen i samarbete med Tekniska verken.

– Uppdraget ligger i linje med våra mål att resurseffektivisera i samhället med minskat avfall, ökad återvinning och återbruk. En gemensam, modern och framtidsinriktad återvinningscentral med fungerande återbruk kan inrymma många olika aspekter kopplat till social hållbarhet samt företags- och föreningsutveckling. Dessutom öppnas större möjligheter för kommuninvånare att bli vardagshjältar för miljö och klimatet, säger Asoos Rasool, VD på Sörmland Vatten och Avfall AB.

De positiva effekterna med en anläggning för återbruk 

Möjligheterna att samla fler verksamheter och bygga ut funktionerna skulle bidra med en samhällsnytta och vara en attraktionskraft för kommunen genom ett tydligt nav för cirkulär ekonomi och återbruk. Det skulle även bidra till minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk. 

En anläggning för återbruk ger även mycket goda möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder för att få fler i arbete och stötta arbetssökande att utvecklas och ges stöd att komma ut på arbetsmarknaden.

Tidplan

Utredningen startar i april 2023 och målet är att den ska vara klar i november. Därefter väntar politiska beslut om återvinningsanläggningen ska byggas.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Genom att utreda förutsättningarna för en ny anläggning för återbruk är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.