/

Publicerad:

Så här klipper du häcken rätt i vår

Visst är det en härlig tid när det är vår och det växer och frodas? Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Då finns det risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och skymmer sikten för den som går, cyklar eller åker bil och de kan därför bli en trafikfara. Hjälp oss istället att öka trafiksäkerheten. Här kommer tips på hur du klipper din häck på rätt sätt.

Bilden visar vad som gäller för dig som har tomt intill gata. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter.  Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter. Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

Bra att tänka på

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara minst 4,6 meter.
  • Tänk gärna på att vägmärken, gatunamnsskyltar och gatlyktor ska hållas fria från häckar, buskar och träd.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.